fbpx
Menu

Fundacja

Fundacja „Verka” – dzieci z zespołem Retta została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w lutym 2015 roku pod numerem 0000542364.
http://www.krs-online.com.pl/fundacja-verka-dzieci-z-zespolem-retta-krs-1572485.html

Celem fundacji jest:

 • Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,
 • Pomoc w czasie choroby oraz po jej ustąpieniu, w celu niedopuszczenia do nawrotów, wobec osób niepełnosprawnych, dzieci i innych osób zagrożonych wykluczeniem,
 • Pomoc w utrzymywaniu sprawności fizycznej, pomimo choroby, osób niepełnosprawnych, dzieci i innych osób zagrożonych wykluczeniem,
  Działanie na rzecz rozwoju rodziny i zachowania równowagi w życiu osobistym,
 • Rozwój umiejętności wychowawczych i budowa trwałych związków rodzinnych, w szczególności w rodzinach osób niepełnosprawnych,
  Wspieranie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych,
 • Zapewnienia możliwości rozwoju osobistego osobom niepełnosprawnym, głównie dzieciom niepełnosprawnym,
 • Integracja i reintegracja osób niepełnosprawnych oraz osób w pełni sprawnych,
 • Poprawa zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez zwiększanie ich możliwości psychofizycznych,
 • Promowanie i poszerzanie zakresu innowacji w procesie rehabilitacji i kształcenia kompetencji zawodowych i społecznych,
 • Promocja tolerancji i przeciwdziałanie ksenofobii,
 • Aktywne budowanie społeczeństwa informacyjnego w zakresie walki z chorobą Retta.

Więcej w tej kategorii: « Verka Pomagaj »
Powrót na górę