fbpx
Menu

Pomagaj

 Aby założyć subkonto w naszej Fundacji Verka – dzieci z zespołem Retta należy przesłać oryginały następujących dokumentów:

 1. Podanie z prośbą o założenie subkonta z opisem choroby oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić  historię choroby kandydata na podopiecznego (tylko osoby niepełnoletnie). Prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica bądź prawnego opiekuna kandydata, a także dokładny adres zwrotny.

 2. oryginalne zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim lub angielskim.. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub potwierdzone przez lekarza kserokopie za zgodność z oryginałem.

 3. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności należy przesłać nam kopię tego dokumentu

.4. Zaświadczenie o dochodach lub własnoręcznie napisane oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.

 5. Zdjęcie  ( maksymalnie 5 zdjęć ) kandydata podpisane na odwrocie.

 6. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Fundacji Verka - dzieci z zespołem Retta i Klauzula Informacyjna RODO - plik do pobrania

 Wskazane dokumenty należy przesłać na adres:

Fundacja Verka – dzieci z zespołem Retta, 60-171 Poznań ul. Nowosolska 30;

 lub na adres Odziału Fundacji Verka–dzieci z zespołem Retta, 62-510 Konin, ul. 1 Maja 1 i 3

 

 

Więcej w tej kategorii: « Fundacja Polityka prywatności »
Powrót na górę