fbpx
Menu

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym Fundacja Verka – dzieci z zespołem Retta realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacją

 Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś wypełniając formularz rejestracyjny w naszym serwisie Fundacja Verka – dzieci z zespołem Retta zwanym dalej „Serwisem”, Przy czym danymi osobowymi są wyłącznie te dane, które dotyczą osób fizycznych i które umożliwiają ich identyfikację, np. imię i nazwisko, adres pocztowy, czy adres e:-mail.

Jeżeli otrzymujesz nasz newsletter, tj. maile, które co jakiś czas trafiają na Twoją skrzynkę z informacją o zbiórkach na rzecz potrzebujących, przetwarzamy twój adres email, nawet jeżeli nie jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu.

Jeżeli wsparłeś potrzebujących przesyłając charytatywnego sms’a przetwarzamy twój numer telefonu.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Fundacja Verka – dzieci z zespołem Retta z siedzibą w Poznaniu, ul. Nowosolskiej 30, 60-171 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000542364 , której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7792428041  REGON 360739367

Jak się z nami skontaktować (inspektor ochrony danych)?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

- przesyłając email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (jest to adres wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych),

- pisemnie, pocztą na adres: Fundacja Verka – dzieci z zespołem Retta oddział Konin 62-500 Konin ul. 3 Maja 1i3 z dopiskiem “IOD”lub na nasz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane przetwarzamy przede wszystkim w celu zawarcia z Tobą umowy i jej wykonania. Bez przetwarzania Twoich danych nie moglibyśmy otrzymać od Ciebie darowizny, ani przekazać jej potrzebującym. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi więc w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Może się też zdarzyć, że skorzystamy z prawa do przetwarzania Twoich danych w celu poinformowania Cię o organizowanych w ramach Serwisu zbiórkach pieniędzy, czy ich wyniku, także poprzez wyświetlanie Tobie, w serwisach internetowych osób trzecich informacji promujących naszą działalność i poszczególne zbiórki. Takie przetwarzanie danych służy realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów. Możemy więc, co jakiś czas, przesyłać informacje o naszej działalności w tym o naszych nowych narzędziach wspomagających dobroczynność, wysyłając email, wyświetlając Tobie materiał informacyjny w związku z korzystaniem przez Cienie z innych serwisów internetowych, a także wyświetlając informacje typu web push.  Dla takich działań podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przy czym nie będziemy przesyłać informacji na Twój adres email, oraz na numer Twojego telefonu jeżeli nie wyraziłeś na to zgody.

Jeżeli nie chcesz wiedzieć co się u nas dzieje lub nie interesują Cię wyniki zbiórek, powiedz nam o tym. Natychmiast przestaniemy dane w tym celu przetwarzać.

Twoje dane osobowe, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych, po wykonaniu albo rozwiązaniu umowy, przetwarzamy w celach archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowią przepisy prawa podatkowego oraz dotyczące rachunkowości.

Profilowanie

Na podstawie danych o aktywności Użytkowników Serwisu tworzymy profile. Dzięki temu możemy wyświetlić Tobie w innych serwisach internetowych materiały informacyjne o zbiórkach, w których udział może Cię najbardziej zainteresować, w tym celu wykorzystujemy kod piksela Facebooka, który służy nam do zarządzania reklamami w serwisie Facebook i prowadzenia działań remarketingowych.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane przekazywane są podmiotom, które świadczą dla nas usługi wyświetlania materiałów informacyjnych w serwisach internetowych oraz wysyłki maili (adresy email) oraz usługi bramki sms (numery telefonów). Byśmy mogli prowadzić naszą działalność w Internecie, potrzebujemy wydajnych i bezpiecznych serwerów, w tym serwerów pocztowych, które wynajmujemy od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem usług poczty elektronicznej - im również przekazujemy dane osobowe.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane, jeżeli zostały podane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie,  przetwarzane są tak długo, jak długo wiąże nas z Tobą albo Firmą umowa. Po rozwiązaniu umowy przechowujemy Twoje dane przez okres, w jakim mógłbyś Ty, dochodzić od nas roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez nas umowy oraz przez jaki my, moglibyśmy dochodzić takich roszczeń.

Co do danych, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych przetwarzane są przez nas przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy dany dokument.

Jeżeli przetwarzamy twój adres email w związku z przesyłką newslettera, robimy to dopóki nie cofniesz zgody na wysyłanie newslettera oraz przez okres od cofnięcia zgody, do dnia w którym nie będzie możliwe dochodzenie przez Ciebie od nas roszczeń w związku z newsletterem, w tym w szczególności w związku z przesyłaniem niezamówionych informacji handlowych.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas email albo wyślij żądanie pocztą.

1. Prawo do potwierdzenia przetwarzania

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

2. Prawo do sprostowania

Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

3. Prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
b) jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6 poniżej),
d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego.

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

5. Prawo do przenoszenia danych

Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

6. Prawo do sprzeciwu

Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

7. Prawo do skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.

Więcej w tej kategorii: « Regulamin Zrzutka »
Powrót na górę